Soru / Cevap

 Anasayfa / Soru-Cevap

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bir avukat nasıl tuta bilirim ? ​Open or Close

  Avukat tutmak için yazılı olarak bir avukatlık hizmet sözleşmesi yapmalısınız. Sonra eğer gerekiyorsa bir de noterden vekaletname çıkartmanız gerekir.

 • Vekaletname nedir ?Open or Close

  Bir kişiyi kendi adınıza yetkili kılan resmi belgedir.İki çesit vekalet vardır. Birincisi şahsi vekalet diğeri avukat vekaletnamesi.

 • Avukat vekaleti nasıl çıkartırım ?Open or Close

  Avukat vekaletnamesi Türkiye’de noterler tarafından, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde yazdırabilirsiniz. Bu vekaletler için küçük bir noter masrafı ödeyeceksiniz. Almanya’da ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türk hukukunda avukatlar kendi vekaletnamelerini malesef henüz düzenleme yetkileri yoktur.

 • Avukat vekaleti için hangi belgeler gerekir ?Open or Close

  Avukata verilecek vekaletnamelerde avukatın tam adı ve soyadı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ve kayıtlı olduğu baro isminin bilinmesi gerekmektedir. Buna avukat vekalet bilgileri diyoruz. Bir de vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı, Yurt dışında ise pasaportu da gerekiyor. Ayrıca boşanma gibi bazı durumlarda fotoğraf ve başkaca belgeler de gerekmektedir. Tam olarak size hangi belgelerin gerektiğini büromuzdan öğrenebilirsiniz.

 • Bir vekalet versem sonra nasıl geri alabilirim ?Open or Close

  Avukata verilen vekalet geri alınabilir. Bunun için noterden bir Azil belgesi yaptırıp avukata göndermeniz gerekir.

 • Kendi davamı kendim açamaz mıyım ?Open or Close

  Evet açabilirsiniz. Ama hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profosyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanın hayatını karartabilirse yanlış bir cümle, yanlış bir imza da insanı çok zor durumlara sokabilir.

 • Boşanma davasını kim açmalı ?Open or Close

  Boşanma Davalarında tarafların en çok sordukları soru boşanma davasının kim tarafından açılacağıdır. Boşanma Davasının kim tarafından açılacağının bir önemi yoktur. Sadece davayı açan dava harç ve masraflarını ödemekle mükelleftir. Ayrıca davayı açan karşı tarafın boşanma davasındaki kusurunu ispatla mükelleftir. Örneğin davayı açan eşinin kendisini aldattığını ileri sürüyorsa bunu çeşitli delillerle ispatlamalıdır. Ayrıca davalı da bunun gerçek olmadığını ispatla mükelleftir ve karşı savı varsa bunu da karşı davasında ileri sürmelidir. Tarafların kusurlarını tespit edecek olan mahkeme hakimidir. Mahkeme hakimi gerek dosyaya sunulan delilleri gerekse de kendi kişisel kanaatini kullanarak kimin kusurlu olduğuna kanaat getirecektir. Hakimin kusur yönündeki kanaati doğrultusunda tarafların boşanma davasında talep ettikleri tazminat talepleri gündeme gelecektir.

  Türk Medeni Kanunu’ nun 174. maddesinin 1. fıkrasında, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; 2. fıkrasında ise, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebileceği öngörülmüştür.

 • Karşılıksız çekte banka sorumlumudur ?Open or Close

  Çek hesabında para olmaması durumunda banka, çekte yazılan miktarı aşmamak kaydıyla 1.000 TL çek yaprak bedelini hamiline ödemek zorundadır.

 • Senette bulunması zorunlu unsurlar nelerdir ?Open or Close

  a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
  b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
  c) Vadeyi,
  d) Ödeme yerini,
  e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
  f) Düzenlenme tarihini ve yerini,
  g) Düzenleyenin imzasını, içermelidir.

 • Ticari kredi alırken eş in rızası gerekir mi ?Open or Close

  Yeni Borçlar Kanunu 584. Maddesine göre eşlerden biri kefil olurken diğer eşin rızasını almak zorundadır. Ancak son yapılan değişikliğe göre; Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkâr tarafından mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandınlmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eş in rızası aranmaz.” Bu hükme gore ticari işletme için alınan/alınacak kredilerde eş rızası aranmaz.